SAMARI đi hướng “Chân – Thiện – Mỹ”

Ở đời này, điều gì quý trọng cho bằng Sự thật – Cái Chân; điều gì giá trị cho bằng việc tốt lành – Cái Thiện ; điều gì say mê lòng người cho bằng Vẻ đẹp – Cái Mỹ.
Nước Samari như chính ý nghĩa của tên gọi và được thế hiện qua khẩu hiệu “Nguồn sống từ bi” đang thể hiện và đi hướng “Chân – Thiện – Mỹ”.
Ở đời này, dù khác nhau về màu da sắc tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo thì người ta đều có một đích điểm chung hướng tới, đó là “Chân – Thiện – Mỹ”.
💗 VẬY BẠN CÙNG TÔI ĐANG CHUNG ĐƯỜNG. HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG SAMARI ĐI HƯỚNG “CHÂN – THIỆN – MỸ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.